Verjetno ni potrebno imeti nobenega psihoanalitičnega znanja, da ne bi opazili predvidljive dinamike vedenja posameznikov v organizaciji. Nekateri so tihi, drugi agresivni, tretji veliko govorijo, četrti se izmikajo odgovornosti itn. Toda kljub temu, da je enostavno opaziti najbolj tipične vedenjske vzorce ljudi, je pogosto nemogoče karkoli spremeniti.

Zakaj je temu tako? Razlog se skriva v tem, da se večina vedenja napaja iz podzavesti. Podzavest je nekaj do česar v normalnih okoliščinah nimamo dostopa. Enostavno je opazovati druge. Težje je objektivno opazovati sebe. Še težje pa se je boriti proti podzavesti in zmagati. Če seštejemo moč podzavesti vseh zaposlenih je jasno, da je na desni strani enačbe moč kreacije velikosti atomske bombe, ki se lahko uporabi v konstruktivno smer blaginje, ali destruktivno smer životarjenja in poraza.

Sešteta moč podzavesti deluje kot živ organizem. Organizem, ki se brani, napada, osvaja cilje, kreira, stagnira, umira, spreminja, uničuje ipd. V kolikor ima organizem mazohistično “podzavest” bo popolnoma nevede uničeval samega sebe, ali vsaj deloval po principu 2 koraka naprej, en korak in pol nazaj. V kolikor narcistično, bo vse čudovito na prvi pogled, v resnici pa bodo temelji majavi. V kolikor rigidno, bo organizacija učinkovita, manj prostora pa bo za medosebne odnose in kreativnost.

Podzavest je vedno močnejša od zavesti, zato še tako dobre ideje in pravilniki ne spremenijo ničesar, če jih podzavest organizacije zavrača (pogostokrat celo podzavest tistih, ki so jih napisali). Kaj sploh lahko naredimo? Z naprednimi HR orodji, coachingom in izobraževanji je mogoče vse ključne protagoniste v podjetju soočiti z njihovimi podzavestnimi mehanizmi, te transformirati in spodbuditi njihove naravne potenciale. To se ne zgodi čez noč, takšna transformacija lahko traja več let.

Uspešna podjetja intenzivno vlagajo v razvoj potencialov zaposlenih. V meta raziskavi, ki jo leta 2015 izvedel Gallup in je zajela več kot milijon zaposlenih, so ugotovili, da podjetja, ki razvijajo potenciale zaposlenih dosegajo 10 – 19 % večjo prodajo in 14 – 29 % višji dobiček (Vir: Gallup).

Vpišite se v eNovičnik poslovnih vsebin

Do največ 4x letno boste prejeli informacije o novostih, ugodnostih in novih prispevkih na spletni strani.

Do največ 3x mesečno boste obveščenih o dogodkih, ki jih bom organiziral oz. vodil.

Po vpisu elektronskega naslova boste prejeli elektronsko pošto s potrditveno povezavo. V eNovičnik boste vpisani, ko boste kliknili potrditveno povezavo.

Uspešno ste se vpisali!

Pin It on Pinterest

Share This