Izboljšajte poslovne odnose

Napredne metode podpore človeškim potencialom

Analiza vodenja in odnosov v podjetju

Poslovni odnosiDinamiko stila vodenja, motivacijo in ‘rituale’ medosebnih odnosov je mogoče predvideti. Analiza telesne govorice in strukture telesa lahko dasta zelo dobro sliko o stilu vodenja, značaju zaposlenih in posledični dinamiki medosebnih odnosov tudi samo z opazovanjem (slike, video posnetka, dinamike na delavnici …). Dodatna kompleksnejša analiza je mogoča s pomočjo kratkih (ali kompleksnejših) psihometričnih vprašalnikov (SDI, ProfilesXT), 270/360 stopinjskim ocenjevanjem, merjenjem organizacijske klime in strokovnimi 1-1 intervjuji s ključnimi akterji delovnega procesa (ali konfliktne situacije).

Poročilo analize vodenja in odnosov v podjetju je osredotočeno izključno na poslovne medosebne odnose s ciljem izboljšanja pretočnosti informacij, komunikacije, stila vodenja, organizacijske klime in splošne učinkovitosti. Poročilo na noben način ne posega v osebno sfero zaposlenih.

Poslovni coaching

Poslovni coachingGlavno dinamiko medosebnih odnosov in splošne učinkovitosti podjetja s svojim delovanjem (ali nedelovanjem) določajo zaposleni, ki so zadolženi za vodenje podjetja, mnenjski voditelji, ki s svojo energijo in karizmo podjetje vodijo neformalno iz ozadja in talenti, ki bodo ključne položaje v podjetju zasedali v prihodnosti.  S pomočjo poslovnega coachinga, ki se lahko izvaja 1-1 in/ali skupinsko, lahko v največji meri nagovorimo omenjene ključne zaposlene in dosežemo željene cilje. Poslovni coaching lahko poteka na lokaciji podjetja, v naših poslovnih prostorih ali preko Skypa.

Pri poslovnem coachingu uporabljamo tehnike nevro-lingvističenga programiranja in telesne psihoterapije Core Energetics. Cilj poslovnega coachinga je lahko mnogokateri, v osnovi pa je usmerjen v podporo potencialov zaposlenega, da se lahko uspešneje in z manj truda sooča s poslovnimi, prodajnimi, komunikacijskimi, motivacijskimi in zdravstvenimi izzivi.

Trajanje poslovnega coachinga: 1 šolska ura.

Asertivnost in vztrajnost

Človek, ki je asertiven je sposoben doseči cilj z minimalnimi frustracijami drugih. Sposoben je samozavestno reči NE ali DA in sprejeti posledice svoje odločitve. Vztrajnost gre z asertivnostjo z roko v roki. Obe sta še posebej pri vodjih in prodajalcih eni izmed ključnih kompetenc, ki omogočata preživetje in dobičkonosnost podjetja.

Na izkustveni delavnici se udeleženci spoznajo z razvojnimi fazami asertivnosti in vztrajnosti pri otroku. Skozi tipične vzorce medosebne dinamike udeleženci prepoznavajo močnejše in šibkejše plati svojega značaja. V nadaljevanju s pomočjo tehnik nevro-lingvističenga programiranja in Core Energetics aktiviramo telesne elemente asertivnosti in vztrajnosti, veliko delamo tudi na ‘odpiranju glasu’ , asertivni verbalni in telesni komunikaciji. V zaključku delavnice skozi pogovor, igro vlog in vodeno vizualizacijo prenesemo aktivirane potenciale na različne situacije v podjetju.

Trajanje delavnice: 7 šolskih ur

Odpornost na stres in izgorelost

Zakaj so nekateri zaposleni bolj odporni na stres kot drugi? Prvič. Ker so različno talentirani in usposobljeni za opravljanje različnih delovnih aktivnosti. Drugič. Ker različno dobro obvladujejo konflikte in medosebne  odnose. Tretjič. Ker so različni značajski tipi ljudi na stres odporni različno, različno ga doživljajo in izražajo. S stresom in značajskimi tipi je v največji možni meri povezano telo in regulacijski procesi v telesu. Izgorelost je posledica dolgotrajnega stresa, ki iz telesa izčrpa ‘vitalno energijo’.

Na izkustveni delavnici udeleženi spoznajo zakonitost odpornosti na stres kot jo vidi Core Energetics. Spoznali bomo kako se odpornost na stres izoblikuje že v otroštvu skozi različne razvoje faze. Stres in izgorelost se bomo naučili prepoznati in na njiju primerno odreagirati. Naučili se bomo vaj, tehnik in načina življenja s pomočjo katerih bodo udeleženci dolgoročno povečali odpornost na stres.

Trajanje delavnice: 4 -7 šolskih ur

Prodajna samozavest

“Cagav fant ni še nikoli pri punci spal.” Enako velja tudi za prodajni proces, kjer se od prodajalca zahteva proaktivnost. Komunikacijske veščine in prodajne strategije prodajalcu lahko pomagajo, vendar zelo omejeno (ali nič) v primeru, da prodajalec ni samozavesten, asertiven in vztrajen.

Na izkustveni delavnici bodo udeleženci gradili svojo prodajno samozavest, asertivnost in vztrajnost s pomočjo posebnih telesnih Core Energetics vaj, skupinske hipnoze in vizualizacij, tehnik nevro-lingvističnega programiranja in ekstremnih situacijskih izzivov.

Na željo stranke lahko poglobimo tudi veščine vzpostavljanja prodajnega stika, postavljanja vprašanj, reševanja ugovorov, prezentiranja in zaključevanja.

Trajanje delavnice: 7 – 21 šolskih ur.

Medosebni odnosi, čustvena inteligentnost in komunikacija v podjetju

Ena izmed predpostavk o komuniciranju pri nevrolingvističnem programiranju je, da ni možno ne komunicirati. Ta predpostavka je verjetno ključna, ko govorimo o medosebnih odnosih v podjetju. Ne glede na to, kaj naredimo ali ne naredimo, vedno na nek način prispevamo k dinamiki v ožjem ali širšem kolektivu. Kar 93% komunikacije pripisujemo neverbalnemu izražanju, in temu delu bomo na delavnici posvetili največ pozornosti. Udeleženci bodo spoznavali mehanizme podzavestnih čustvenih impulzov in tipičnih človeških značajev, ki generirajo naše verbalne in neverbalne odzive. Te mehanizme se bodo naučili prepoznavati v svojem telesu in se na njih pravilneje verbalno in neverbalno odzivati.

Trajanje delavnice: 2 – 21 šolskih ur

Blog

Sodelovanje na projektu Ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan

V okviru projekta Ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan, smo sodelovali z usposabljanjem udeležencev za ročno ustvarjanje izdelkov iz naravnih materialov in prenos praktičnih izkušenj. Podrobnosti projekta si lahko preberete na...

Vsaka organizacija je živ organizem, ki ga je mogoče analizirati, razumeti in spremeniti

Sešteta moč podzavesti deluje kot živ organizem. Organizem, ki se brani, napada, osvaja cilje, kreira, stagnira, umira, spreminja, uničuje ipd. V kolikor ima organizem mazohistično “podzavest” bo popolnoma nevede …

Vpišite se v eNovičnik poslovnih vsebin

Do največ 4x letno boste prejeli informacije o novostih, ugodnostih in novih prispevkih na spletni strani.

Do največ 3x mesečno boste obveščenih o dogodkih, ki jih bom organiziral oz. vodil.

Po vpisu elektronskega naslova boste prejeli elektronsko pošto s potrditveno povezavo. V eNovičnik boste vpisani, ko boste kliknili potrditveno povezavo.

Uspešno ste se vpisali!

Pin It on Pinterest

Share This