Samopodoba & samozavest

Samopodoba & samozavest

Gradnja pozitivne samopodobe (notranja podoba o sebi) in samozavesti (samospoštovanje, imeti voljo in sposobnost uživanja, biti povezan s sabo, imeti sposobnost imeti odnose, imeti sposobnost ljubiti) se začne že takoj ob spočetju, med nosečnostjo in ob porodu. Deloma so zato odgovorni geni, deloma psihofizično stanje mame, ki je v veliki meri odvisno od okolja, v katerem živi.

Vplivi v otroštvu

Temelji naše samopodobe in samozavesti se pospešeno izgrajujejo do 6. leta, V tem času pride pogosto do različnih ran, ki jih v splošnem lahko povežemo z rojstvom v okolju, kjer otrok ni zaželen, in/ali v okolju, ki se ne zna ali ne zmore odzvati na telesne in čustvene potrebe otroka (0-1 let). Rane so lahko vezane tudi na gradnjo otrokove neodvisnosti (jaz) ali njegove potrebe po izražanju sebe v okolju (1-3 leta). Rane, ki nastanejo od 3 do 6 leta, so vezane na otrokovo identificiranje s staršem enakega spola in kasneje na odnos s staršem nasprotnega spola. V tem obdobju se namreč ustvarja identiteta spola (ženska/moški) in seksualna identiteta, ustvarja pa se tudi sposobnost ljubiti. V splošnem je veliko ran vezanih tudi na različne tipe odnosov, ki jih otrok doživlja v prvi osebi ali kot opazovalec v celotnem obdobju odraščanja. Ne smemo pozabiti tudi na rane zaradi zlorab in rane, ki nastanejo v puberteti – ko se začne otrok osvobajati strukture okolja, v katerem živi, in je zato še posebej ranljiv v povezavi z okoljem, v katerega vstopa (dober/slab vpliv širšega okolja, prijateljev, sošolcev ipd.).

Telesni spomin in telesna inteligentnost

Del modela telesne psihoterapije Core Energetics je, da je vse, kar je opisano v zgornjem odstavku, »shranjeno« ne samo v naših možganih, ampak tudi v našem telesu. Telesni spomin in telesna inteligentnost obstajata in imata svoje zakonitosti. Ko je otrok star 3 mesece, še nima razvitih jasnih kognitivnih (umskih) vzorcev, ima pa že razvite osnovne telesne preživitvene strategije telesa. Telo otroka, ki se rodi v sovražno okolje, kjer ni deležno občutka varnosti in ljubečega dotika, bo svojo sposobnost preživetja povečalo tako, da bo vitalno energijo skoncentriralo v centralnem delu telesa – torej življenjsko pomembnih notranjih organih. Posledice takšne prilagoditve (samoregulacije) telesa na dane okoliščine vplivajo na vse procese v telesu in možganih in na kasnejšo predstavo o svetu. Vsaka rana ima svoje zakonitosti, več kot jih je in globlje kot so, več prilagoditev dani situaciji je potrebnih.

Na nek način je ironično, da iz takšnih prilagoditev pogosto nastanejo različne nadpovprečne sposobnosti posameznikov in tudi družbe na splošno. Žal pa sposobnosti in uspehi ne morejo nadomestiti notranjega zadovoljstva in harmonije.

Različne tehnike, prilagojene posamezniku

Vsaka rana potrebuje svoj edinstven pristop, da se lahko zaceli. Tehnike, ki jih pri tem uporabimo, so lahko zelo telesne (vaje, tehnike izražanja, delo z glasom, masaža) in/ali zelo kognitivne (spremembe prepričanj, vizualizacije, hipnoza). Ker večina ran nastane zaradi neprimernih odnosov, ima največji zdravilni učinek na rane odnos, ki ga bomo skupaj gradili in poglabljali z vsakim srečanjem. Samozavest in pozitivna samopodoba bosta počasi, a vztrajno postajali del vašega vsakdana.

Vabljeni k ogledu še drugih področij

Osebni uspeh
(Ne)želena (čustvena) stanja
Velika večina stvari se v telesu dogaja nezavedno in avtomatizirano.

Samopodoba & samozavest
Temelji naše samopodobe in samozavesti se pospešeno izgrajujejo do 6. leta.

Seksualna samozavest
Orgazem je nakopičena energija vzburjenja v telesu, ki se sprosti v trenutku, ko je telo ne more več zadrževati.

Kariera
Večjo blaginjo, status ali kakšen drug cilj lahko dosežejo tisti, ki zmorejo biti danes boljši, kot so bili včeraj.

Odvisnosti
Odvisnost je lahko samo nadomestek za neizživete potrebe.

Medosebni odnosi
Partnerski odnos
V partnerski odnos vedno prinesemo tudi psihološke vzorce celotne rodbine in okolja, v katerem smo živeli.

Seksualne težave
Zelo težko je imeti mir in srečo v srcu, če je seksualni impulz v človeku neizpolnjen in blokiran.

Starševstvo & vzgoja otrok
To, kar je v enem otrokovem obdobju primeren vzgojni pristop, je lahko v drugem popolnoma neprimeren.

Ločitev & ločeno življenje
Če je razdelitev vsega materialnega lažje izvesti, pri otrocih tega ni mogoče narediti.

Fizično in psihološko nasilje
Pomagal vam bom, da boste bolj odločni, samozavestni in predvsem, da se boste naučili postaviti meje.

Poslovni odnos
Analiza vodenja in odnosov v podjetju
Dinamiko stila vodenja, motivacijo in ‘rituale’ medosebnih odnosov je mogoče predvideti.

Poslovni coaching
Glavno dinamiko medosebnih odnosov in splošne učinkovitosti podjetja s svojim delovanjem (ali nedelovanjem) določajo zaposleni, ki …

Asertivnost in vztrajnost
Človek, ki je asertiven, je sposoben doseči cilj z minimalnimi frustracijami drugih.

Odpornost na stres in izgorelost
Različni značajski tipi ljudi so na stres odporni različno, različno ga doživljajo in izražajo.

Prodajna samozavest
“Cagav fant ni še nikoli pri punci spal.”

Medosebni odnosi, čustvena inteligentnost in komunikacija v podjetju
Ena izmed predpostavk o komuniciranju pri nevrolingvističnem programiranju je, da ni možno ne komunicirati.

Arhiv prispevkov

Vpišite se v eNovičnik osebnih vsebin

Do največ 1x mesečno boste prejeli informacije o novostih, ugodnostih in novih prispevkih na spletni strani.

Do največ 3x mesečno boste obveščenih o dogodkih, ki jih bom organiziral oz. vodil.

Po vpisu elektronskega naslova boste prejeli elektronsko pošto s potrditveno povezavo. V eNovičnik boste vpisani, ko boste kliknili potrditveno povezavo.

Uspešno ste se vpisali.

Pin It on Pinterest

Share This