Ločitev & ločeno življenje

Ločitev & ločeno življenje

Ločitev

Preden naredimo korak v smer ločitve, je potreben ustrezen premislek, še posebej v primeru, ko so plod partnerskega odnosa tudi otroci. Partnerski odnosi niso enostavni, za ohranitev partnerskega odnosa je pogosto potrebno vložiti veliko truda, potrpežljivosti in vztrajnosti.

Kdaj je ločitev smiselna?

Včasih je ločitev neizbežna in tudi smiselna. Ko se med partnerjema ustavi izmenjava energije, informacij, čustev in materialnih stvari, ter se poruši zaupanje, ki ga na noben način ni več mogoče obnoviti, potem se sama po sebi zgodi čustvena ločitev (partnerja živita drug mimo drugega). Vztrajanje v odnosu po čustveni ločitvi zaradi otrok, okolja, finančne varnosti ipd., prinese posamezniku, paru ali družini veliko stresa in konfliktov.

Proces ločitve

Ločitev ni enostaven proces, še posebej, če sta partnerja v času skupnega življenja ustvarila skupne »projekte«: nepremičnine, premičnine, posel, otroke …. V ločitvenih procesih pogosto prihaja do nadaljevanja in celo stopnjevanja konfliktnosti, pojavljajo se maščevalnost in manipulacije (predvsem z otroki).

Otroci in ločitev

Če je razdelitev vsega materialnega lažje izvesti (v skrajnem primeru prodaja in razdelitev denarja), pa pri otrocih tega ni mogoče narediti. Otroka namreč ni mogoče razdeliti, otrok predstavlja doživljenjsko genetsko vez med staršema. Za otroka je ločitev staršev vedno travmatična. Otroku je potrebno jasno razložiti, da se partnerja ločujeta samo kot partnerja, da pa bosta vedno ostala združena v starševski vlogi in se ta vloga za otroka ne spremeni.

V primerih, ko eden od staršev (ali oba) otroku nudi neprimerno okolje (nasilje, alkohol, droge ipd.) so potrebni ukrepi, ki praviloma zahtevajo sodelovanje več institucij (centri za socialno delo, sodišča, policija).

Pomoč pri ločitvah

V procesu ločitve lahko sodelujem kot svetovalec z neobremenjenim in strokovno podkovanim pogledom na situacijo ali strokovnjak, ki z različnimi psihološkimi intervencijami in tehnikami pomaga podpirati proces ločitve (pri enem ali obeh partnerjih), da se ta odvija v smeri pozitivnega cilja.

Ločeno življenje

Čas med ločitvijo in po njej je povezan s ponovnim iskanje lastne identitete, vrednot in novega načina življenja. Če so del tega tudi otroci, je izziv še toliko večji, saj se najpogosteje stik z nekdanjim partnerjem fizično ne prekine popolnoma. Glede na izkušnje so največje težave povezane z neplačevanjem preživnine, grožnjami, nasiljem, manipulacijami, izsiljevanjem in medsebojnim nagajanjem. V teh primerih se je nemogoče izogniti ponovnemu odpiranju starih ran.

Korak v novo življenje

Pomoč, ki jo nudim, je usmerjena v psihološko podporo, krepitev integritete in samozavesti posameznika, da se lahko samostojno sooči z vsemi izzivi. Zaceliti je potrebno tudi rane, ki so nastale znotraj predhodnega partnerskega odnosa, in rane, ki so nastale znotraj primarne družine. Samo na takšen način je namreč mogoče obrniti nov (lepši) list v življenju in morebitnem novem partnerskem odnosu.

Vabljeni k ogledu še drugih področij

Medosebni odnosi
Partnerski odnos
V partnerski odnos vedno prinesemo tudi psihološke vzorce celotne rodbine in okolja, v katerem smo živeli.

Seksualne težave
Zelo težko je imeti mir in srečo v srcu, če je seksualni impulz v človeku neizpolnjen in blokiran.

Starševstvo & vzgoja otrok
To, kar je v enem otrokovem obdobju primeren vzgojni pristop, je lahko v drugem popolnoma neprimeren.

Ločitev & ločeno življenje
Če je razdelitev vsega materialnega lažje izvesti, pri otrocih tega ni mogoče narediti.

Fizično in psihološko nasilje
Pomagal vam bom, da boste bolj odločni, samozavestni in predvsem, da se boste naučili postaviti meje.

Osebni uspeh
(Ne)želena (čustvena) stanja
Velika večina stvari se v telesu dogaja nezavedno in avtomatizirano.

Samopodoba & samozavest
Temelji naše samopodobe in samozavesti se pospešeno izgrajujejo do 6. leta.

Seksualna samozavest
Orgazem je nakopičena energija vzburjenja v telesu, ki se sprosti v trenutku, ko je telo ne more več zadrževati.

Kariera
Večjo blaginjo, status ali kakšen drug cilj lahko dosežejo tisti, ki zmorejo biti danes boljši, kot so bili včeraj.

Odvisnosti
Odvisnost je lahko samo nadomestek za neizživete potrebe.

Poslovni odnos
Analiza vodenja in odnosov v podjetju
Dinamiko stila vodenja, motivacijo in ‘rituale’ medosebnih odnosov je mogoče predvideti.

Poslovni coaching
Glavno dinamiko medosebnih odnosov in splošne učinkovitosti podjetja s svojim delovanjem (ali nedelovanjem) določajo zaposleni, ki …

Asertivnost in vztrajnost
Človek, ki je asertiven, je sposoben doseči cilj z minimalnimi frustracijami drugih.

Odpornost na stres in izgorelost
Različni značajski tipi ljudi so na stres odporni različno, različno ga doživljajo in izražajo.

Prodajna samozavest
“Cagav fant ni še nikoli pri punci spal.”

Medosebni odnosi, čustvena inteligentnost in komunikacija v podjetju
Ena izmed predpostavk o komuniciranju pri nevrolingvističnem programiranju je, da ni možno ne komunicirati.

Arhiv prispevkov

Vpišite se v eNovičnik osebnih vsebin

Do največ 1x mesečno boste prejeli informacije o novostih, ugodnostih in novih prispevkih na spletni strani.

Do največ 3x mesečno boste obveščenih o dogodkih, ki jih bom organiziral oz. vodil.

Po vpisu elektronskega naslova boste prejeli elektronsko pošto s potrditveno povezavo. V eNovičnik boste vpisani, ko boste kliknili potrditveno povezavo.

Uspešno ste se vpisali.

Pin It on Pinterest

Share This